Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Đồng hồ đo lưu lượng » Đo lưu lượng nước, nước nóng

bf_300.jpg

Metal Tube Flow Meter - BF300 Series

Model : BF300 Series
Mã số : GV1-01931
Brand : New-Flow
List Price : Call

BR250S_vertical.jpg

Metal Tube Flow Meter - BR250S Series

Model : BR250S Series
Mã số : GV1-01934
Brand : New-Flow
List Price : Call

P_Type_M_1.jpg

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng P-Type

Model : P-TYPE
Mã số : GV1-01385
Brand : New-Flow
List Price : Call

N_type_4.jpg

Variable Area Type Flow Meter - N Type

Model : N Type
Mã số : GV1-02719
Brand : New-Flow
List Price : Call

LLKDT.jpg

Đồng hồ đo lưu lượng điện từ

Model : DY-DDM200F HC
Mã số : GV1-04226
Brand : Dong-Yang
List Price : Call

LLKDT_1.jpg

Đồng hồ đo lưu lượng điện từ

Model : DY-DDM080F
Mã số : GV1-04227
Brand : Dong-Yang
List Price : 32,640,000 VNĐ

LLKDT_1.jpg

Đồng hồ đo lưu lượng điện từ

Model : DY-DDM100F HC
Mã số : GV1-04232
Brand : Dong-Yang
List Price : 33,500,000 VNĐ

dong_yang3.jpg

Đồng hồ đo lưu lượng

Model : DY-DDM100F HC
Mã số : GV1-04247
Brand : Dong-Yang
List Price : 35,500,000 VNĐ

dong_yang3.jpg

Đồng hồ đo lưu lượng

Model : DY-DDM080F HC
Mã số : GV1-04249
Brand : Dong-Yang
List Price : 34,640,000 VNĐ

dong_yang3.jpg

Đồng hồ đo lưu lượng

Model : DY-DDM050F HC
Mã số : GV1-04250
Brand : Dong-Yang
List Price : 28,300,000 VNĐ

Untitled.jpg

The Ultrasonic Flow Meter

Model : V1
Mã số : GV1-04076
Brand : MU
List Price : Callbf_300.jpg

Metal Tube Flow Meter - BF300 Series

Model : BF300 Series
Mã số : GV1-01931
Brand : New-Flow
List Price : Call

BR250S_vertical.jpg

Metal Tube Flow Meter - BR250S Series

Model : BR250S Series
Mã số : GV1-01934
Brand : New-Flow
List Price : Call


LLKDT.jpg

Đồng hồ đo lưu lượng điện từ

Model : DY-DDM200F HC
Mã số : GV1-04226
Brand : Dong-Yang
List Price : Call

LLKDT_1.jpg

Đồng hồ đo lưu lượng điện từ

Model : DY-DDM080F
Mã số : GV1-04227
Brand : Dong-Yang
List Price : 32,640,000 VNĐ