Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Chi tiết sản phẩm

Màn hình hiển thị

0
Brand : Nivelco
Origin : Hungary
Model : MultiCONT PRW-200
Mã số : GV1-04240
List Price : Call
Danh mục : Màn hình hiển thị Nivelco
Size : MultiCONT PRW-200
Range :
Lượt xem : 25
Cập nhật : 15/07/2017
Số lượng :     
 

Mô tả sản phẩm

FEATURES
 • Programmer, display and controller for transmitters with HART protocol
 • Highly informative Dot-Matrix display back light
 • Datalogger memory: Built-in 4 MB Flash memory SD Card slot: max. 2 GB
 • Tank visualisation
 • Data Logger
 • Simple 6-key programming
 • 1 to 15 input channels
 • Transmitter diagnostic capabilities
 • Explosion-proof models

APPLICATIONS
 • Programmer, indicator and controller for single transmitters and for transmitter groups
 • RS485 comm. line with HART or MODBUS protocol

SPECIFICATIONS
 • Power supply: 11,4–40 V DC, 11,4–28 V AC, 85–255 V AC
 • Ambient temperature: -20°C … +50°C
 • Input from transmitters: HART
 • Outputs, internal: 
  max. 2 4-20 mA
  max. 2 RS485
  max. 5 SPDT relays
 • Outputs, external: 
  max. 16 4-20 mA
  max. 2 RS485
  max. 64 SPDT relays
 • Storage medium: SD Card (max. 2 GB), Flash Memory, USB port
 • Protection: IP65
 • Ex marking: 
  ATEX II (1) G [Ex ia Ga] IIB 
  ATEX II (1) D [Ex ia Da] IIIC

Thông số ứng dụng

Call Us

Điều kiện sử dụng

Call Us

Mẫu báo giá

Call Us

Bảng câu hỏi

Call Us

Catalog

Call Us

Hướng dẫn lắp đặt tiếng anh

Call Us

Hướng dẫn lắp đặt tiếng việt

Call Us

Drawing

Call Us

Ex approval

Call Us

ABS approval

Call Us

Mẫu C.O, C.Q

Call Us

Videos

Call Us

Đại lý chính thức tại Việt Nam

Call Us