Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » LƯU LƯỢNG(FLOW) » Công tắc dòng chảy New-Flow

FS_25R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS25R

Model : FS25R
Mã số : GV1-01144
Brand : New-Flow
List Price : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
List Price : 1,300,000 VNĐ

FS20_DIN_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS20

Model : FS20
Mã số : GV1-01142
Brand : New-Flow
List Price : Call

FS20X_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS20

Model : FS20
Mã số : GV1-01141
Brand : New-Flow
List Price : Call

FS20R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS20

Model : FS20
Mã số : GV1-01140
Brand : New-Flow
List Price : Call

FS40R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS40R

Model : FS40R
Mã số : GV1-01139
Brand : New-Flow
List Price : 1,600,000 VNĐ
bf_300.jpg

Metal Tube Flow Meter - BF300 Series

Model : BF300 Series
Mã số : GV1-01931
Brand : New-Flow
List Price : Call

BR250S_vertical.jpg

Metal Tube Flow Meter - BR250S Series

Model : BR250S Series
Mã số : GV1-01934
Brand : New-Flow
List Price : Call


LLKDT.jpg

Đồng hồ đo lưu lượng điện từ

Model : DY-DDM200F HC
Mã số : GV1-04226
Brand : Dong-Yang
List Price : Call

LLKDT_1.jpg

Đồng hồ đo lưu lượng điện từ

Model : DY-DDM080F
Mã số : GV1-04227
Brand : Dong-Yang
List Price : 32,640,000 VNĐ