Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » BÁO MỨC( LEVEL)

M_Series_17.jpg

Magnetic Level Gauge, series M

Model : M Series
Mã số : GV1-04244
Brand : New-Flow
List Price : Call

9_16_2011_1_00_17_AM.png

Đo mức bằng ống thuỷ tinh, model NL, New-Flow

Model : NL
Mã số : GV1-02393
Brand : New-Flow
List Price : Call

10_12_2012_2_32_17_PM_1.png

NIVOROTA - E-600 Series

Model : E-600 Series
Mã số : GV1-02606
Brand : Nivelco
List Price : Call

12_49.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03831
Brand : Matic
List Price : 1,150,000 VNĐ

12_49.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C, 10m

Model : Microstart C
Mã số : 3832
Brand : Matic
List Price : 1,150,000 VNĐ

12_17.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03799
Brand : Matic
List Price : 1,150,000 VNĐ

12_20.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03802
Brand : Matic
List Price : 1,150,000 VNĐ

LR_201W_1.jpg

Thiết Bị Đo Mức, Báo Mức LR SERIES

Model : LR SERIES
Mã số : GV1-01250
Brand : New-Flow
List Price : Call

LT204_1.jpg

Thiết Bị Đo Mức, Báo Mức LT204 FLANGE TYPE

Model : LT204 FLANGE TYPE
Mã số : GV1-01256
Brand : New-Flow
List Price : Call

9_14_2011_11_37_02_PM.png

Float Level Switch One Stage Series - EDX602 Series

Model : EDX602 Series
Mã số : GV1-02026
Brand : New-Flow
List Price : Call

LXT205_1.jpg

Thiết Bị Đo Mức, Báo Mức LT/LXT205 VERTICAL TYPE

Model : LT/LXT205 VERTICAL TYPE
Mã số : GV1-01251
Brand : New-Flow
List Price : Call

LXT_204_1.jpg

Thiết Bị Đo Mức, Báo Mức LXT204 FLANGE TYPE

Model : LXT204 FLANGE TYPE
Mã số : GV1-01252
Brand : New-Flow
List Price : Call

LXT_203F_1.jpg

Thiết Bị Đo Mức, Báo Mức LXT203F FLANGE TYPE For High Temperature

Model : LXT203F FLANGE TYPE For High Temperature
Mã số : GV1-01254
Brand : New-Flow
List Price : Call

LT202_1.jpg

Thiết Bị Đo Mức, Báo Mức LT202 SQUARE FLANGE TYPE

Model : LT202 SQUARE FLANGE TYPE
Mã số : GV1-01258
Brand : New-Flow
List Price : Call

LS_2_2.jpg

Công tắc phao báo mức dầu New-Flow, model WLS

Model : LS SERIES
Mã số : GV1-01264
Brand : New-Flow
List Price : Call

LTX_204.jpg

Báo mức dạng phao, model LXT204

Model : LXT204
Mã số : GV1-02396
Brand : New-Flow
List Price : Call

M_Series.jpg

Thiết Bị Đo Mức, Báo Mức M-SERIES

Model : M-SERIES
Mã số : GV1-01185
Brand : New-Flow
List Price : Call

12_33.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03815
Brand : Matic
List Price : 1,150,000 VNĐ

12_31.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03813
Brand : Matic
List Price : 1,150,000 VNĐ

12_26.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03808
Brand : Matic
List Price : 1,150,000 VNĐ

12_24.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03806
Brand : Matic
List Price : 1,150,000 VNĐ

12_22.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03804
Brand : Matic
List Price : 1,150,000 VNĐ

12_21.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03803
Brand : Matic
List Price : 1,150,000 VNĐ

12_46.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03828
Brand : Matic
List Price : 1,150,000 VNĐ




bf_300.jpg

Metal Tube Flow Meter - BF300 Series

Model : BF300 Series
Mã số : GV1-01931
Brand : New-Flow
List Price : Call

BR250S_vertical.jpg

Metal Tube Flow Meter - BR250S Series

Model : BR250S Series
Mã số : GV1-01934
Brand : New-Flow
List Price : Call


LLKDT.jpg

Đồng hồ đo lưu lượng điện từ

Model : DY-DDM200F HC
Mã số : GV1-04226
Brand : Dong-Yang
List Price : Call

LLKDT_1.jpg

Đồng hồ đo lưu lượng điện từ

Model : DY-DDM080F
Mã số : GV1-04227
Brand : Dong-Yang
List Price : 32,640,000 VNĐ