Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » ÁP SUẤT(PRESSURE)

DPG3000T_1.jpg

Digital Pressure Gauge 3" - DPG3000T Series

Model : DPG3000T Series
Mã số : GV1-02122
Brand : New-Flow
List Price : Call

DPG4000.jpg

Differential Pressure Gauge - DPG4000 Series

Model : DPG4000 Series
Mã số : GV1-02123
Brand : New-Flow
List Price : Call

DPG5000.jpg

Differential Pressure Gauge - DPG5000 Series

Model : DPG5000 Series
Mã số : GV1-02124
Brand : New-Flow
List Price : Call

DPH.jpg

Differential Pressure Gauge - DPH Series

Model : DPH Series
Mã số : GV1-02125
Brand : New-Flow
List Price : Call

DPH200.jpg

Differential Pressure Gauge - DPH200 Series

Model : DPH200 Series
Mã số : GV1-02126
Brand : New-Flow
List Price : Call

DPS2000X.jpg

Differential Pressure Gauge Explosion Proof Type - DPS2000X Series

Model : DPS2000X Series
Mã số : GV1-02127
Brand : New-Flow
List Price : Call

10_17_2012_2_40_49_AM.png

NIPRESS - D-400 Series

Model : D-400 Series
Mã số : GV1-03640
Brand : Nivelco
List Price : Call

cam_bien_ap_suat.jpg

Cảm biến áp suất

Model : PT3100
Mã số : GV1-04239
Brand : New-Flow
List Price : 1,800,000 VNĐ

cam_bien_ap_suat.jpg

Cảm biến áp suất

Model : PT3100
Mã số : GV1-04238
Brand : New-Flow
List Price : 1,800,000 VNĐ

10_17_2012_2_40_49_AM_3.png

NIPRESS - D-400 Series

Model : D-400 Series
Mã số : GV1-03643
Brand : Nivelco
List Price : Call

10_17_2012_2_40_40_AM_3.png

NIPRESS - D-300 Series

Model : D-300 Series
Mã số : GV1-03647
Brand : Nivelco
List Price : Call

10_17_2012_2_39_23_AM_2.png

NIPRESS - D-200 Series

Model : D-200 Series
Mã số : GV1-03650
Brand : Nivelco
List Price : Call

10_17_2012_2_39_23_AM_3.png

NIPRESS - D-200 Series

Model : D-200 Series
Mã số : GV1-03651
Brand : Nivelco
List Price : Call

27L_KO_DAU1_21.jpg

Đồng Hồ Áp Suất Hawk Gauge, model 27L

Model : 27L (100MM) -1 to +35 Bar/psi
Mã số : GV1-01411
Brand : Hawk Gauge
List Price : Call

27Linox.jpg

Đồng Hồ Áp Suất Hawk Gauge, 27L (63MM), 0/60 Kg/cm2 & psi

Model : 27L (63MM), 0/60 Kg/cm2 & psi
Mã số : GV1-03928
Brand : Hawk Gauge
List Price : 650,000 VNĐ

27Linox.jpg

Đồng Hồ Áp Suất Hawk Gauge, 27L (63MM), 0/40 Kg/cm2 & psi

Model : 27L (63MM), 0/40 Kg/cm2 & psi
Mã số : GV1-03927
Brand : Hawk Gauge
List Price : 650,000 VNĐ

27Linox.jpg

Đồng Hồ Áp Suất Hawk Gauge, 27L (63MM), 0/25 Kg/cm2 & psi

Model : 27L (63MM), 0/25 Kg/cm2 & psi
Mã số : GV1-03926
Brand : Hawk Gauge
List Price : 650,000 VNĐ

27Linox.jpg

Đồng Hồ Áp Suất Hawk Gauge, 27L (63MM), 0/16 Kg/cm2 & psi

Model : 27L (63MM), 0/16 Kg/cm2 & psi
Mã số : GV1-03925
Brand : Hawk Gauge
List Price : 650,000 VNĐ

27Linox.jpg

Đồng Hồ Áp Suất Hawk Gauge, 27L (63MM), 0/10 Kg/cm2 & psi

Model : 27L (63MM), 0/10 Kg/cm2 & psi
Mã số : GV1-03924
Brand : Hawk Gauge
List Price : 650,000 VNĐ

27Linox.jpg

Đồng Hồ Áp Suất Hawk Gauge, 27L (63MM), 0/4 Kg/cm2 & psi

Model : 27L (63MM), 0/4 Kg/cm2 & psi
Mã số : GV1-03923
Brand : Hawk Gauge
List Price : 650,000 VNĐ

27Linox.jpg

Đồng Hồ Áp Suất Hawk Gauge, 27L (63MM), 0/2 Kg/cm2 & psi

Model : 27L (63MM), 0/1 Kg/cm2 & psi
Mã số : GV1-03922
Brand : Hawk Gauge
List Price : 650,000 VNĐ

27Linox.jpg

Đồng Hồ Áp Suất Hawk Gauge, 27L (63MM), 0/1 Kg/cm2 & psi

Model : 27L (63MM), 0/1 Kg/cm2 & psi
Mã số : GV1-01095
Brand : Hawk Gauge
List Price : 650,000 VNĐ

27L_KO_DAU1.jpg

Đồng Hồ Áp Suất HAWK GAUGE, model 27L

Model : 27L (100MM) 0/1 Kg/cm2 & psi
Mã số : GV1-01390
Brand : Hawk Gauge
List Price : 1,000,000 VNĐ

27L_KO_DAU1_1.jpg

Đồng Hồ Áp Suất HAWK GAUGE, model 27L

Model : 27L (100MM) 0/2 Kg/cm2 & psi
Mã số : GV1-01391
Brand : Hawk Gauge
List Price : 950,000 VNĐ
bf_300.jpg

Metal Tube Flow Meter - BF300 Series

Model : BF300 Series
Mã số : GV1-01931
Brand : New-Flow
List Price : Call

BR250S_vertical.jpg

Metal Tube Flow Meter - BR250S Series

Model : BR250S Series
Mã số : GV1-01934
Brand : New-Flow
List Price : Call


LLKDT.jpg

Đồng hồ đo lưu lượng điện từ

Model : DY-DDM200F HC
Mã số : GV1-04226
Brand : Dong-Yang
List Price : Call

LLKDT_1.jpg

Đồng hồ đo lưu lượng điện từ

Model : DY-DDM080F
Mã số : GV1-04227
Brand : Dong-Yang
List Price : 32,640,000 VNĐ